Royal Beach

Financiële informatie
De huidige eigenaar wenst de eigendom van beide penthouses te verkopen en over te dragen, inclusief de rechten op alle vergunningen en overeenkomsten.
De vraagprijs voor penthouse nr. 407 in huidige staat van bouw bedraagt € 150.000,00, exclusief belastingen en kosten, en voor het penthouse nr. 411 € 220.000,00, vooropgesteld dat alle vergunningen en overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van koper gesteld kunnen worden. Blijkt dit niet mogelijk, zodat verkoper alle rechten en verplichtingen behoudt uit hoofde van vergunningen en lopende overeenkomsten, zal de vraagprijs voor penthouse nr. 407 € 655.000,00 bedragen en voor penthouse nr. 411 € 1.000.000,00 bedragen, met dien verstande dat het appartement geheel instapklaar zal worden opgeleverd en de koper de resterende bedragen van € 505.000,00 (nr. 407) respectievelijk € 780.000,00 (nr. 411), exclusief kosten kosten en belastingen, in termijnen aan de verkoper kan voldoen. De eigenaar heeft de onbezwaarde eigendom van de grond en reeds gebouwde opstallen en heeft deze reeds volledig betaald.

10 februari 2010


Voor meer informatie vult u het informatieformulier in.


Klik HIER om terug te gaan.

DISCLAIMER | CONTACT | INFORMATIE | LIVING IN LUXURY | SITEMAP