Bossa D'os

Financiële informatie
De huidige eigenaar wenst de eigendom te verkopen en over te dragen. De vraagprijs voor het appartment bedraagt € 650.000,00, exclusief belastingen en kosten, inclusief de twee garages. Onder voorbehoud van goedkeuring door de bank, bestaat de mogelijkheid lopende hypothecaire leningen over te nemen.
Voor het appartement is een hypothecaire lening verkregen van € 409.000,00 op 1 maart 2006 met een looptijd van 30 jaren. De interest bedraagt thans 3.805% op jaarbasis. Per maand wordt een vast bedrag aan aflossing en interest betaald van € 1.875,28. Per 1 december 2009 was de uitstaande hoofdsom € 370.830,25.

Voor de garages zijn eveneens hypothecaire leningen afgesloten van € 7.600,00 per garage. De startdatum voor beide hypothecaire leningen is 1 maart 2006 en beide leningen hebben een looptijd van 30 jaar. Voor beide leningen geldt een interest 2,805%. Per maand wordt een vast bedrag aan aflossing en interest betaald van € 33,65 per garage. Per 1 december 2009 bedroeg voor beide leningen de uitstaande hoofdsom € 7.409,90.

Indien het mogelijk blijkt de uitstaande hypothecaire leningen over te nemen, zullen de op het moment van overdracht uitstaande hoofdsommen in mindering worden gebracht op de overeengekomen koopprijs. De eigenaar heeft, met uitzondering van de bovenvermelde hypothecaire leningen, de onbezwaarde eigendom van het appartement en heeft deze reeds volledig betaald.

10 februari 2010


Voor meer informatie vult u het informatieformulier in.

Klik HIER om terug te gaan.


DISCLAIMER | CONTACT | INFORMATIE | LIVING IN LUXURY | SITEMAP