Valor Real I

Financiële informatie
De huidige eigenaar wenst de eigendom te verkopen en over te dragen. De vraagprijs voor het appartement bedraagt € 550.000,00, exclusief belastingen en kosten. Onder voorbehoud van goedkeuring door de bank, bestaat de mogelijkheid de lopende hypothecaire lening over te nemen.
Voor het appartement is een hypothecaire lening verkregen van € 256.250,00 op 15 mei 2009 met een looptijd van 20 jaren. Per maand wordt een vast bedrag aan aflossing en interest betaald van € 1.553,53.
Voor de garage is een hypothecaire lening verkregen van € 17.280,00 op 15 mei 2009 met een looptijd van 20 jaren. Per maand wordt een vast bedrag aan aflossing en interest betaald van € 104,76.

Indien het mogelijk blijkt de uitstaande hypothecaire lening over te nemen, zal de op het moment van overdracht uitstaande hoofdsom in mindering worden gebracht op de overeengekomen koopprijs. De eigenaar heeft, met uitzondering van de bovenvermelde hypothecaire lening, de onbezwaarde eigendom van het appartment en heeft deze reeds volledig betaald.

10 februari 2010

Voor meer informatie vult u het informatieformulier in.


Klik HIER om terug te gaan.

DISCLAIMER | CONTACT | INFORMATIE | LIVING IN LUXURY | SITEMAP